TOPAKKAYA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALACAK

TOPAKKAYA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALACAK

AKSARAY İLİ TOPAKKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞIİLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Topakkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.1
.2

6 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.
4.2

7 tarih ve 2649
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayılarının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER
Sınıfı--Unvanı--Derecesi--Adedi--Cinsiyeti--KPSS Puan Türü--Taban Puanı--Öğrenim Durumu
GİH--İtfaiye Eri--11------1-------E/K--------KPSSP94--------65------------Lise ve Dengi Okul Mezunu OlmakGENEL TOPLAM------1


Toplam: 1 adet İtfaiye Eri

BAŞVURU ŞARTLARI:
1. Türk Vatandaşı olmak.
2. Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Sınav tarihi itibarı ile 3
yaşını doldurmamış olmak.
5. Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak.
6. Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,6
m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 1
kg’dan fazla fark olmamak
7. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2
1
yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş 65 ve üzeri puanı almış olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvurular 17/
1/2
11 Pazartesi günü 8:

’de başlayıp, 19/
1/2
11 Çarşamba günü saat 17:

de sona erecektir. Başvurular Topakkaya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak olup, posta ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
Başvuru formu ve Boy – Kilo Tespit Formu (Boş Başvuru ve Boy-Kilo Tespit Formu örneği Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.)
Nüfus Cüzdanı sureti (T.C.Kimlik No’su olan) Noter onaylı.
KPSS Sonuç Belgesinin noter onaylı sureti.
Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.
Son altı ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak.)
Sabıka Sicil Kaydı (Son 7 gün içerisinde alınmış olmak)
Askerlikle ilişkisi bulunmadığı, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olduğu veya erteletmiş olduğuna dair Noter onaylı belge,
̶
;Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygundur” ibareli Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu. (Son 7 gün içerisinde alınmış Heyet Raporu istenir.)
̶
;Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamaktadır” ibareli Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu. (Son 7 gün içerisinde alınmış Heyet Raporu istenir.)
SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:
Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam 1 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı (Lise veya Dengi okul mezunu 1X3=3) aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 21.
1.2
11 Cuma günü saat
8.3
-17.3
saatleri arasında Topakkaya Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşlerinden alınacaktır.
Adaylar sınavda, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SINAV YERİ VE SAATİ:
İtfaiye Eri adayları için sınav 25.
1.2
11 Salı günü saat 14.

da Topakkaya Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda sözlü sınav olarak yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAV KONULARI:
a-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d-Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat
e-Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,
SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
Başvuran İtfaiye Eri adayları 25.
1.2
11 Salı günü Topakkaya Belediyesi Hizmet Binasında saat 14.

da sözlü sınava katılacaklardır.
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 1

tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 1

üzerinden en az 7
puan almak gerekir.
Başarı notu; sözlü sınavdan 7
ve üzeri puan alan adayların, sınav sonuç puanının (kurum sınavı başarı puanının) %5
si ile KPSS puanının %5
si alınmak suretiyle belirlenir.
Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.
Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediyemizin ilan organları ile duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İLAN OLUNUR
ADRES:

ADRES: Topakkaya Belediye Başkanlığı-6821
AKSARAY
TELEFON : (
382) 2296
1

FAKS : (
382) 2296264
E-Posta Adresi: topakkayabel@hotmail.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.