Seçim Adresini Tıkla Öğren

Seçim Adresini Tıkla Öğren

Seçmen listeleri, bugünden itibaren muhtarlıklarda askıya çıkarılıyor. Seçmen listelerinden isim sorgusu ise internetten yapılabiliyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşların listesi de YSK'nın sitesinde yayınlanacak.


12 Haziran 2
11'de yapılacak milletvekili genel seçiminde kullanılacak seçmen kütüklerindeki bilgilerin güncellenmesi amacıyla muhtarlıklarda bugünden itibaren askıya çıkarılan seçmen listeleri 31 Mart'a kadar askıda kalacak. Seçmen listelerinden isim sorgusu ise YSK'nın internet sitesindeki seçmen sorgulama sayfasından yapılabiliyor.


SEÇMEN LİSTESİNDEN İSİM VE ADRESİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


İŞTE PARTİLERİN SEÇİM TAKVİMİ


12 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak isteyenlerin aday adaylığı başvuru süreci partilere göre değişiklik gösteriyor. Ak Parti ve MHP’de milletvekili adayları merkez yoklaması yoluyla yapılacak. Ak Parti, 7 Mart’ta başlattığı aday adaylığı sürecini 14 Mart’ta sona erdirdi.


MHP’de 14 Mart’ta başlayan aday adaylığı başvuruları 21 Mart saat 17.

’de sona erecek.


Saadet Partisi’nde 14 Mart’ta başlayan başvurular, 22 Mart’ta sona erecek.  25-27 Mart tarihlerinde il başkanlıklarında adaylarla ilgili teamül yoklaması yapılacak. 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında genel merkezde adaylarla mülakat yapılacak.


YENİ BAŞLAYACAK


CHP’de ise milletvekili adaylarını belirlerken aday yoklaması, ön seçim ve merkez yoklaması yöntemlerini kullanacak. Hangi ilde hangi yöntemin kullanılacağına ilişkin bilginin 18 Mart saat 17.

’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirilmesi gerekiyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanarak, hangi ilde hangi yöntemin kullanılacağına karar verecek.


Böylece CHP, YSK ile birlikte kamuoyuna da hangi ilde hangi yöntemin kullanılacağını ilan edecek. CHP’den milletvekili olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru takvimi de açıklanacak.


BDP BAĞIMSIZ GİRECEK


BDP ise yüzde 1
’luk seçim barajı nedeniyle 2
11 seçimlerine de ‘bağımsız’ aday başvurusuyla girecek. Bu nedenle YSK takvimi gereği bağımsız adayların il seçim kurullarına 11 Nisan’a kadar başvurmaları gerekiyor.


BUNDAN SONRA TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?


YSK'nın 14 Mart itibariyle başlattığı seçim takviminin bugünden sonraki süreci ise şöyle işleyecek:


18 Mart 2
11 Cuma: Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri, Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Askı Listeleri, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü internet ortamındawww.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek.


Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim, hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını, YSK’ya bildirmeleri için son gün olacak.


19 Mart 2
11 Cumartesi: Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının YSK’nca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilecek.


Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenilecek. Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.)


2
Mart 2
11 Pazar:
 Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatları yapılacak.


21 Mart 2
11 Pazartesi:
 Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü. Bu konu YSK’ya bildirilecek. Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.


22 Mart 2
11 Salı:
 Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü.


23 Mart 2
11 Çarşamba:
 Siyasi partilerin; önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen listeler, siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler, askıya çıkarılacak. Askıya çıkan listelere itirazlar başlayacak.


25 Mart 2
11 Cuma:
 Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 23 Mart 2
11 Çarşamba günü askıya çıkan listelerin indirilecek ve bu listelere yapılacak itiraz için son gün.


27 Mart 2
11 Pazar:
 Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü, önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması.


28 Mart 2
11 Pazartesi:
 Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi, partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması, siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini YSK’ya ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmeye başlanması.


3
Mart 2
11 Çarşamba:
 Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması. YSK’ca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı. Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini YSK’ya bildirmelerinin son günü.


31 Mart 2
11 Perşembe:
 Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi. Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin askıdan indirilmesi. İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanının sonlandırılarak, ilan bitiş tarihinin tutanak altına alınması. Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Askı Listelerinin askıdan indirilmesi.


11 NİSAN’DA LİSTELER TESLİM EDİLECEK


Siyasi partiler 11 Nisan’da saat 17.

’ye kadar milletvekili aday listelerini YSK’ye bildirecekler.


Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.

'ye kadar vermelerinin son günü.


BAĞIMSIZLAR İÇİN DE SON GÜN


11 Nisan seçime bağımsız girecek adaylar için de il seçim kurullarına başvurunun son günü. İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesinin son günü.


Yüksek Seçim Kurulu'nca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin hemen incelenmesine başlanacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemleri bitirilecek ve askıya çıkarılacak.


18 Nisan Pazartesi: Yüksek Seçim Kurulu'nca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.


24 Nisan Pazar: Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulu'nca karara bağlanmasının son günü. Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesinin son günü. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.


26 Nisan Salı: Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere, saat 11.

'de kura çekilecek, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekimi yapılacak.


28 Nisan Perşembe: Yüksek Seçim Kurulu'nca milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere il seçim kurullarına, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.


29 Nisan Cuma: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.


2 Mayıs Pazartesi: Yüksek Seçim Kurulu'nca tüm seçim çevreleri ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basım tamamlandıkçabir plan dahilinde dağıtımına başlanacak.


PROPAGANDA TAKVİMİ


31 Mayıs Salı günü siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’nda kura çekilecek. YSK, milletvekili genel seçiminin başlangıç tarihini 14 Mart 2
11 Pazartesi günü olarak belirledi.


Takvimde belirli genel nitelikteki işlemler sırası geldikçe YSK duyurusu halinde TRT aracılığı ile yayınlanacak. Seçimin başlangıç tarihinden sonra idari yapıda meydana gelen sınır değişiklikleri bu seçimde dikkate alınmayacak. Alınan kararlar Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilecek. YSK’nın belirlemesine göre seçim takvimi şöyle işleyecek:


GÜMRÜKLERDE OY VERME


1
Mayıs Salı:
 Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanacak.


31 Mayıs Salı: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nca ad çekilecek.


2 Haziran Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.


5 Haziran Pazar: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.


6 Haziran Pazartesi: Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak, ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi yapılacak.


9 Haziran Perşembe: tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri kesinleştirilecek.


1
Haziran Cuma:
 Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak.


11 Haziran Cumartesi: Seçim propagandasının sonu (saat: 18.

)


12 Haziran Pazar: Oy verme günü ve seçim yasaklarının sona ermesi (saat: 24.

)


SEÇİME 27 PARTİ KATILIYOR


YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri de belirledi. Buna göre, 12 Haziran 2
11 tarihindeki genel seçime katılabilecek 27 siyasi parti alfabetik sıraya göre şöyle:


"Adalet ve Kalkınma Partisi, Alternatif Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Sesi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İsçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi,  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Partisi, Yeni Parti, Yurt Parti."


25 YAŞ ALTI ADAY


Bu seçimde ilk kez 25 yaşındakiler milletvekili adayı olabilecek. Anayasanın milletvekili seçilme yaşını düzenleyen 76. maddesi 2

6 yılında değiştirilerek, seçilme yaşı 3
'den 25'e indirilmişti. YSK, "seçimlere ilişkin değişikliklerin 1 yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamayacağı" hükmü uyarınca 2

7'deki genel seçimde bu düzenlemeyi uygulayamamıştı.


Haziran ayındaki seçimde, tahta oy sandıkları tarihe karışacak. Oy sandıkları eni 4
, boyu 55, yüksekliği 5
cm, şeffaf, ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten olacak. Sandıkların ihalesi Devlet Malzeme Ofisi'nce yapıldı. Yalova'da bir firmanın yaptığı şeffaf sandıklar, yapımı tamamlandıktan sonra il ve ilçe seçim kurullarına dağıtılacak.


Seçimlerde kullanılacak oy verme kabinleri de değiştiriliyor. Kabinler, eni 12
, boyu 12
, yüksekliği 18
santimetre, portatif, hafif metal profil üzerinde, bir tarafı açılıp kapanabilir ve içini göstermeyen koyu renk dayanıklı sentetik kumaşla kaplı, kolay taşınabilir ve katlanabilir olacak şekilde yaptırılacak. Şeffaf sandık ve kabinlerle ilgili hazırlıklarına başlayan YSK, Kanun gereği oy zarflarının boyunu büyütecek. Kanuna göre, zarflar, her seçim için ayrı renkte, eni 15 cm, boyu 21 santimetre olacak.


Kanunla açık yerlerde, güneşin batmasından sonra da propaganda yapılabilmesi mümkün hale getirildi. Buna göre, güneşin batmasını takiben iki saat daha propaganda sürebilecek.


KÜRTÇE PROPAGANDA


Türkçe propaganda "esas" olacak ancak bu seçimde ilk kez Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezası verilmeyecek.


HANGİ İLDEN KAÇ VEKİL ÇIKACAK?


YSK, illerin seçim çevrelerine göre çıkaracakları milletvekili sayılarını 2
1
yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yeniden belirledi. Buna göre, Ankara'nın milletvekili sayısı 3, İstanbul'un 15, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli'nin ise milletvekili sayıları 2'şer arttı. Sakarya, Antalya, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Şırnak ve Kayseri illeri ise milletvekili sayılarını birer artırdı.


Afyonkarahisar, Konya, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ın milletvekili sayıları 2 azalırken, Ağrı, Aydın, Bitlis, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Karabük milletvekili sayıları ise birer azaldı.


Nüfusu iki milletvekili çıkarmak için yeterli olmayan illere iki milletvekili çıkarma hakkı tanıyan 5922 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi nedeniyle Bayburt'un milletvekili sayısı 1'de kaldı.

Hürriyet

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.