(ÖZEL HABER) EMİN DAGDAŞ SİTEMİZE ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

(ÖZEL HABER) EMİN DAGDAŞ SİTEMİZE ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK PARTİ Aksaray Milletvekili Aday Adayı Emin DAGDAŞ adaylık süreci ile ilgili siitemize özel açıklamalarda bulundu.


AK PARTİ Aksaray Milletvekili Aday Adayı Emin DAGDAŞ adaylık süreci ile ilgili siitemize özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇOK ÖZEL RÖPORTAJIMIZ

Emin Dağdaş Kimdir? 1975 Aksaray
doğumluyum. İlk, orta ve
Lise öğrenimimi Aksaray’da tamamladım. 1999 yılında
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden dereceyle mezun oldum. 2

6 yılında
Konya Selçuk Üniversitesi’nden; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana
Bilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü’nde yüksek lisansımı dereceyle
bitirerek mezun oldum. 1999 yılından
bu yana Yapı, Gayrimenkul ve Dış Ticaret sektörlerinde sürdürdüğüm ticari
faaliyetlerimle Aksaray Ekonomisine ve İstihdamına katkı yapma gayreti
içerisinde oldum. Sanayi ve
Ticaret alanlarındaki girişimlerimin yanı sıra, Sosyal Projeler aracılığıyla da
Aksaray halkına hizmet etme yolunu seçtim. 
Bu çerçevede, Aksaray’lı esnaf sanayici ve işadamlarımızın teveccühü ile
halen görev yaptığım Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevine
seçildim. Neden Aday Oldunuz?             Siyasetin
bir amaç değil, hizmet için bir araç olduğu bilinciyle; giderek dünya
liderliğine aday olan ülkemizin, Anadolu’daki parlayan yıldızı Aksaray’ımızı,
Sanayi, Tarım, Hayvancılık ve Turizmin cazibe merkezi haline getirme hedefi ve
azmiyle ve siz değerli hemşehrilerimin teveccühüne layık olma arzusuyla
Milletvekilliği için aday adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Aksaray İçin Projeleriniz Nelerdir?             Öncelikle
şunu belirtelim; biz Aksaray’ımızı Türkiye’nin en önemli ve gelişmiş
şehirlerinden biri yapmak için bu yola çıktık. Son dönemde Ak Parti
Hükümetimizin atılımlarının verdiği heyecanla, her şeyden evvel duyarlı ve
bilinçli bir vatandaş olma gayesiyle elimizi taşın altına koymamız gerektiğini
düşündük. Bu çerçevede de gece gündüz çalışıp ̶
;neler yapabiliriz” sorusuna
cevap aradık. Aksaray Sanayisi ve Endüstrisi Konularındaki
öngörüleriniz ve çözüm önerileriniz nelerdir?             Hızla
büyüyen ve rekabet gücüne endekslenen küresel ekonomiden pay alabilmek, hatta
son yıllarda bu kulvarda yer alabilmek becerisi ve rüştünü göstermek adına,
ciddi manada, reel ve stratejik ekonomik planlamalar yapma zorunluluğu giderek önem
arz etmektedir. Bu çerçevede, statik ekonomiler için var olma savaşını
kaybetmek içten bile değildir. Ekonomisi üretim gücüne dayalı ülkelerin
endüstri ve sanayi grafiği, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, Ortadoğu
ve Kuzey Afrika
pazarının tüketim hacmine göre şekillenmektedir. Geçmişte
tüketim ihtiyaçlarının neredeyse tamamına yakınını Avrupa ülkelerinden  temin eden bu pazarlar, AK Parti iktidarımızın istikrarlı
ve cesur dış politikası ve ulusal sanayisine verdiği önem
sayesinde,
artık büyük oranda ülkemizi tercih etmektedirler. Aksaray olarak bize düşen
görev; bu resmi doğru okumak ve iyi analiz etmektir. Zira şehrimiz, coğrafi
konumu itibariyle özellikle Ortadoğu pazarı için ideal bir sanayi ve ihracat üssü
olma potansiyeline sahiptir.      Bu çerçevede Aksaray için neler yapılabilir?                 Şehrimizdeki
mevcut büyük yatırımlar (Mercedes, Sütaş vs.), Türkiye’nin sanayi bölgesi olan
İstanbul ve çevresindeki yeni girişimlerin gelişmede öncelikli bölgelere
yönlendirilmesi, KOBİ niteliğindeki işletme sayısının Konya hariç diğer illere
göre daha fazla sayıda olması, endüstriyel alt yapısının gelecek vaat ediyor
olması (1.ve 2. OSB ve KSB’lerin varlığı) ve son dönemde birçok ülkeyle varılan
vizesiz giriş anlaşmaları gibi etkenler,  şehrimizi sanayi ve ihracat için bir cazibe
merkezi haline getirmiştir. Ayrıca yatırımcılar açısından,  yaşam standartlarının büyük şehirlere göre sağladığı
kolaylıklar, genç nüfusun çokluğu, ara iş gücü yetiştirebilecek her türlü
eğitim kurumunun var olması, doğalgaz enerjisi kullanmaya geçilmiş olması gibi
faktörlerin yanı sıra, sigorta pirim ödemelerindeki kolaylıklar, vergi ve
elektrik indirimleri konularındaki devlet imkanları da istihdamı ve üretim gücünü  başarılı ve sürekli kılmak adına, şehrimizdeki
artı değerlerdir. Bu değerleri doğru kullanabilmek ve hayata geçirebilmek için
de ̶
;Aksaray’lı
olabilme ve hizmet ruhuna vakıf olabilme”
kabiliyetlerine erişmiş
kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır.               Aksaray’ımıza
büyük yatırımları çekebilmek, bu sayede istihdam ve kalkınma gücü sağlayabilmek
adına, gerek siyasi gerekse teknik konularda en üst seviyede girişim yapmak
için  gerekli azim ve kararlığı
yüreğimizle birlikte ortaya koymaktayız. Bu doğrultuda hizmet etmeyi de
şehrimize vefa borcu olarak addetmekteyiz. İster seçilelim ister seçilmeyelim,
seçilen arkadaşlarımıza destek vermek yoluyla, bu konuların takipçisi
olacağımızı da belirtmekte yarar görmekteyiz.  Aksaray’ın Tarım Potansiyelini ve geleceğini
nasıl görüyorsunuz?             Su,
insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için olmazsa olmaz tek değerdir. Sanayi,
Tarım, Hayvancılık, Turizm, Sosyal Yaşam ve daha birçok alanda en önemli faktör
su kaynaklarıdır. Tarihin her evresinde toplumlar su kaynaklarını elde
edebilmek adına büyük mücadeleler vermiştir. Şükürler olsun ki Yüce Yaradan’ın
takdiriyle dünyanın en zengin su kaynaklarının olduğu bir ülkede yaşamaktayız.

Fakat sorgulamamız gereken, bu kaynakların gerektiği gibi verimli ve tasarruflu
kullanılıp kullanılmadığıdır.             Son
yıllarda tüm yurtta ve şehrimizde de özellikle tarım alanında su sıkıntısı
hasıl olmaya başlamıştır. Bu sıkıntı kaynakların verimli kullanılamamasıyla
doğru orantılıdır. Suyun öneminden bahsettiniz, bu anlamda çözüme
yönelik ciddi bir projeniz var sanırım.             Şehrimiz
Orta Anadolu özellikleri taşıyan bir tarım şehridir. Ancak, mevcut potansiyelimiz
doğru kullanılamadığı için bu alanda elle tutulur bir gelir ve verim elde
edilememektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Tarımsal Sulama
konusundaki yetersiz tekniklerimizdir. Mevcut yer altı su kaynaklarımız giderek
azalmakta, dolayısıyla tarımda kalite ve hacim düşmektedir. Mamasın
barajındaki su seviyesinin düşmesiyle baraj dahilinde sadece 23.6

HA’lık
alanda sulama yapılabilmektedir. Oysa ki şehrimizde %86’sı kuru, %14’ü sulu
olmak üzere yaklaşık 42
.


HA’lık tarım alanı mevcuttur.
Bu
orantısızlık bizleri yeni su kaynaklarının Aksaray’ımıza kazandırılması yönünde
çalışma yapmaya sevk etmiştir. Çalışmalarımız da bizleri Kızılırmak ve Hirfanlı
suyunun şehrimize kazandırılmasıyla alakalı projeler üretme noktasına
getirmiştir. Bu doğrultuda Aksaray’ımızın kalkınması hedeflenerek hem günümüz
hemde geleceğimiz için bir ̶
;Anıt Hizmet” meydana getirme muvaffakiyetine haiz
olabilme umudu ve arzusuyla inşallah bu projemiz hayata geçecektir.   Hayvancılığa bakışınız ne yöndedir?             Aksaray, yukarıda
da belirtildiği üzere bir tarım şehridir. Tarımın olduğu yerde de hayvancılık
etken ve dinamik bir faktördür. Özellikle birkaç yıldır ülkemiz hem damızlık
hem de kesimlik hayvan sıkıntısı yaşamış, bunun sonucu olarak ta et fiyatları
en üst seviyeleri görmüştür. Neyse ki Ak Parti Hükümetimizin yaptığı hamleler
sonucunda durum daha da vahim olmaktan son anda kurtulmuştur. Bu doğrultuda da
hayvancılık adına devlet desteği yine bulunmaz bir nimet olarak bizlere
sunulmuştur. Şehrimizin dokusu göz önünde bulundurulduğunda da bu nimetten
aslan payını almak bizlere farz olmuştur. Zira gerek bireysel yaylım
hayvancılık gerekse endüstriyel hayvancılık açısından gerekli tüm faktörler
şehrimizde mevcuttur. Aksaray’ımızda yaklaşık 278.


HA’lık çayır
ve mera alanı bulunmakla birlikte endüstriyel hayvancılık için çok uygun devlet
kredileri, yer tahsisi ve teknik destek konularında da tüm kolaylıklar
sağlanmaktadır.
Bu bağlamda, şehrimizin Hayvancılık alanında ilerlemiş
bir merkez olabilmesi için geliştirdiğimiz projelerimiz de son hızla
şekillenecek ve değerli hemşehrilerimize arz edilecektir.              Aksaray
önemli tarih değerlerine sahip bir şehir fakat bu etken Turizm olgusuyla bir
türlü bağdaştırılamıyor. Daha doğrusu sahip olduğumuz Turizm alanlarını verimli
kullanamıyoruz. Sizin bu konudaki analiz ve çalışmalarınız nelerdir?                 Son
yıllarda deniz ve güneş turizmi yerini kültür turizmine bırakmaya başlamıştır.
Gerek doğal gerekse beşeri faktörler sonucunda hızla tükenen tarih değerleri,
toplumlar için önemli hale gelmiştir. Yeni dünyanın yerleşmeye başlamasıyla
büyük göçler olmuş, bunun sonucunda da göç eden her toplum gittiği yerde fiziki
unsurlar bırakmıştır. Tarihini, geçmişini görmek ve öğrenmek
isteyen herkes bu unsurları ziyaret etme bilincine erişmiş, bu sayede de
̶
;Kültür Turizmi” kavramı meydana gelmiştir. Bu kavram artık bir ekonomik güç
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Zira Turizm döviz demektir, istihdam
demektir. Aksaray bu analizin neresindedir?             Aksaray,
köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin fiziki tarih
unsurlarını koruyarak günümüze kadar taşımış bir şehirdir. Kapadokya bölgesi sınırları ve
Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan şehrimiz mevcut Turizm değerleriyle heyecan
verici bir konumdadır.
Ihlara Vadisi, Manastır Vadisi, Güzelyurt,
Gülağaç, muhteşem yer altı şehirleri, geçmişi binyıllara dayanan kiliseleri,
Peri Bacaları ve daha sayısız tarih değerlerini sınırlarında barındırarak bir
turizm cenneti olma potansiyeli taşıyan şehrimiz yazık ki yeterli konuma
ulaşamamıştır.             Ayrıca
Aksaray’ımız, başta Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) olmak üzere sayısız İslam
Aliminin ve Evliyanın istirahatgahı olan Ervah Kabristanı, Selçuklu ve Osmanlı
İslam Eserleriyle de Ülkemiz için yerel turizm merkezi olmaya aday bir
şehirdir.             Tüm
bunların yanı sıra, şehrimiz; sıcak yer altı sularıyla Termal Turizm ve
Hasandağı ve çevresinde kış turizmi ve dağcılık sporları yapma olanaklarına da
sahiptir.             Bu
değerlerin ışığında Aksaray’ımızı Türkiye’de hatta Dünyada aranan ve en çok
tercih edilen Turizm bölgelerinden biri yapmak adına da çok ciddi projelerimiz
mevcuttur. İnşallah Aksaray’ımızı 2
23 yılında, 1.


.


turist ağırlama potansiyeli olan
bir
şehir haline getireceğiz.    Eğitim, Öğretim konularındaki görüşleriniz
nelerdir?             Kalkınma
hedeflerine ulaşabilmek için en gerekli faktörlerden biri şüphesiz doğru ve
kaliteli eğitim, öğretim programlarıdır. Ak Parti Hükümetimizin, iktidara
geldiği günden bu yana uyguladığı eğitim, öğretim  politikaları, ülkemizin bu doğrultuda
gelişimine ciddi katkılar sağlamıştır. Bu çerçevede Aksaray’ımızı 2
23 yılında,
Sanayi, Tarım, Hayvancılık ve Turizm alanlarının yanı sıra Eğitim ve Öğretim
kalitesi açısından da Türkiye’nin ilk üç ilinden biri yapmak adına; ilçe,
kasaba ve köylerimizi  kapsayan yeterli
eğitim, öğretim kalitesinin sağlanması, toplumsal ilerleme için  büyük katkılar sağlayacaktır.             Ayrıca
Meslek Edindirme ve El Sanatlarına yönelik kurslar yaygınlaştırılarak,
şehrimizde, ilçe, kasaba ve köylerimizde; üretimin tabana yayılması yoluyla,
her evi bir üretim üssü haline getirmek de projelerimiz arasındadır. Bu sayede
bireysel kalkınmanın önü açılarak toplumsal kalkınmaya kaynak sağlanacaktır. Son olarak eklemek istedikleriniz?            Anadolu’nun Parlayan Yıldızı Aksaray             Bizler,
hem tüm bu verilerden yola çıkarak, hem de sanayi, turizm  ve dış ticaret konularındaki birikimlerimizin
verdiği cesaretle ve her şeyden önemlisi şehrimiz için artı değerler kazandırma
isteği ve kararlılığıyla, Aksaray’ımızı Anadolu’nun ve Türkiye’nin en gelişmiş
şehirlerinden biri yapmak adına, gecemizi gündüzümüze katarak, hedefe ulaşma
yolunda dimdik ayaktayız.             Sonuç
olarak, tüm bu dile getirdiklerimiz, günübirlik siyasi kaygı taşıyan, macera
veya makam tutkusu adına söylenmiş  ̶
;politik
vaadler” değillerdir. Geçmişte Aksaray için yaptığımız hizmetlere, daha
fazlasını katabilme heyecanı ve arzusuyla vücuda getirmek istediğimiz ̶
;Anadolu’nun
Parlayan Yıldızı Aksaray”
Projemizdir.             Cenab-ı
Allah’ın takdiri ve tasarrufuyla inşallah muvaffak olacak ve ecdadımızdan
yadigar bu emaneti daha da güzelleştirip evlatlarımıza bırakacağız.  Güzel ve Yaşanılabilir bir Aksaray
için el ele, Her şey Türkiye için, Her şey Aksaray için.  
HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.