DEVLET KURUMLARINDA GEÇİCİ PERSONEL LİSTESİ

DEVLET KURUMLARINDA GEÇİCİ PERSONEL LİSTESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici mahiyette çalıştırılacak azami personel sayısı 2011 yılında 7 bin 785 kişi artırılarak, azami 44 bin kişi çalıştırılacak. Geçici personelin kamu kurumlarına göre dağılımı şöyle:

Bunların 15 bin 5

’ü Milli Eğitim Bakanlığı’nda istihdam edilirken, Adalet Bakanlığı’nda ve İçişleri Bakanlıklarında bu kapsamda 4 bin 5

’er kişi görev yapacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ekli listede kurumu, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami 44 bin kişinin; “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde, bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2
11 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında 2
11 yılında geçici mahiyette işleri yapmak üzere azami 44 bin kişi çalıştırılacak. Bunların 15 bin 5

’u Milli Eğitim Bakanlığı’nda istihdam edilirken, Adalet Bakanlığı’nda ve İçişleri Bakanlıklarında bu kapsamda 4 bin 5

’er kişi istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı’nda 4 bin, üniversitelerde 3 bin 5

, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda 2 bin 5

, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda bin 5

kişi istihdam edecek.

2
1
’DA 36 BİN 215 KİŞİ BU KAPSAMDA ÇALIŞTIRILDI

2
1
yılında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kişi sayısı 36 bin 215’ti. İstihdam edilenler içinde 14 bin kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı yine ilk sırada yer alırken, bunu 4 bin kişiyle Adalet Bakanlığı, 3 bin 5

kişiyle İçişleri Bakanlığı izlemişti.

BRÜT AYLIK ÜCRETLER

Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle brüt aylık ücretler ödenecek. Yükseköğrenim mezunlarının brüt ücretleri 21.25
gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek.

Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımıyla hesaplanacak olan brüt ücretler, ilköğretim mezunlarında 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılmasıyla bulunacak.

GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİĞİ SÜRECE DIŞARIDA KAZANÇ GETİRİCİ İŞ YAPAMAYACAK

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi hâlinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.

Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanacak.

Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

İŞ SONU TAZMİNATI

Yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenecek.

Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, ilgilinin ölümü, ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi, hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenecek.

12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacak.

2 GÜN ÜCRETLİ İZİN VERİLECEK

Geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilecek. Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 3
günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek.

Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülecek.

2
11 YILINDA KAMU KURUM KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK GEÇİCİ PERSONEL

Kurum İstihdam edilecek
Adı Kişi Sayısı

Adalet Bakanlığı 4.5Milli Savunma Bakanlığı 1İçişleri Bakanlığı 4.5Maliye Bakanlığı 1.
Milli Eğitim Bakanlığı 15.5Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 5Sağlık Bakanlığı 4.
Ulaştırma Bakanlığı 25


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2.5Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı 6


Kültür ve Turizm Bakanlığı 75


Çevre ve Orman Bakanlığı 1.5Yargıtay Başkanlığı 15


Danıştay Başkanlığı 1Devlet Personel Başkanlığı 4


Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü 1.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 25


Üniversiteler 3.5Orman Genel Müdürlüğü 1.
Emniyet Genel Müdürlüğü 1.
Gelir İdaresi Başkanlığı 1.
Kredi ve Yurtlar Kurumu 25


Karayolları Genel Müdürlüğü 25


Toplam 44.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.