Avukatlar Günü Kutlandı

Avukatlar Günü Kutlandı

.Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Basın Mensupları, Aksaray Barosu olarak bugün 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlamak üzere buradayız.
Aksaray Barosu Başkanı Avukat
Levent Bozkurt yaptığı açıklamada Aksaray Barosu olarak dün 5 Nisan Avukatlar
Gününü kutlamak üzere toplandık. Sözlerime Avukatlar gününün kısa bir tarihçesi
ile başlamak istiyorumCumhuriyetimizin İlanından sonra
ilk kez en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir’de yapılan ̶
;Türkiye Avukatlar
Birliği” Toplantısında, toplantıya katılan Baro Başkanları ve İllerin Baro
temsilcileri ̶
;Türkiye Barolarının Aynı Çatı Altında Toplanması Düşüncesini”
benimsemişlerdir.1934 yılında alınan ilke kararı
uyarınca tüm Baro Başkanları ve Baroların Temsilcileri bu karardan yaklaşık 24
yıl sonra, 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir’de toplanarak Barolar Birliğinin
kuruluş çalışmalarını görüşmüşlerdir.1969 yılında, 1136 sayılı
Avukatlık Yasasının geçici 1
. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği
kurulmuş, 9 Ağustos 1969 tarihinde de Ankara da ilk kez Türkiye Barolar Birliği
Genel Kurulu yapılmıştır. Genel kurulda Avukatlar Günü kutlanması kabul edilmiş
ancak hangi gün kutlanacağına dair bir sonuca varılamamıştır.5 Nisan gününün Avukatlar Günü
olarak kutlanmasına ilişkin uzun bir süre karar alınmamasına rağmen 15-16 Mayıs
1987 tarihlerinde Tekirdağ’da yapılan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda,
verilen ortak önerge sonucu 5 NİSAN TARİHİNİN AVUKATLAR GÜNÜ olarak
kutlanmasına oybirliği ile karar verilmiş olup 1987 yılından beri de her yıl 5
Nisan günü Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır.Aksaray Barosu’nun kuruluşunun
22. yılında da bugünü Avukatlar Günü olarak kutlamaktayız. Ancak bu yıl diğer
yıllardan farklı olarak savunmanın vazgeçilmezi olan Avukatlık Mesleğine
verilen öneme nazaran kamuoyunun dikkatlerini çekmek amacıyla ̶
;Herkes için
Adalet Adalet için Avukat” sloganı ile 4-1
Nisan tarihleri arasında AVUKATLAR
HAFTASI olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Aksaray Barosu da bu haftayı
çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır.Devletin temeli adalet, adaletin
temeli de bağımsız savunmadır Türkiye Barolar Birliği ve Türk Avukatları
olarak; eksiksiz demokrasiye, insan haklarına, bağımsız yargıya ve hukuk
devletine olan inancımız doğrultusunda çalışma ve çabalarımızı sürdürüyoruz.
Devletlerin yaşaması için devlet savunması ne kadar önemli ise adaletin
yaşamasında da savunma o kadar önemlidir. Savunmasız devlet esir, savunmasız
adalet ise yetimdir. Bağımsız savunma bağımsız yargının; bağımsız yargı hukuk
devletinin; hukuk devleti ise insan haklarının, toplumsal barışın ve
demokrasinin güvencesidir.Son zamanlarda çoğulcu, katılımcı
ve özgürlükçü bir anayasa arayışı tartışmaları süregelmektedir.  Ara rejim ürünü olan 1982 anayasası 27 kez
değiştirilmesine rağmen hiçbir değişiklikte temel bir hak olan savunma için bir
düzenlemeye gidilmemiştir. Bu nedenle 12 Haziran 2
11 tarihinde yapılacak olan
Milletvekili Genel Seçimleri sonucu oluşacak TBMM tarafından hazırlanacak yeni
anayasada avukatlık mesleği mutlaka yargı bölümünde düzenlenmeli 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine de avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti
olması yanında avukatların bir yargı faaliyetini yerine getirdiği hükmünün de
eklenmesi gerekmektedir. 5 Nisan 2
1
tarihinden bu yana
geçen 1 yılda gerek dünyada ve gerekse ülkemizde çok önemli gelişmeler
kaydedilmiştir..Özellikle yargı alanında önemli
düzenlemeler yapılmıştır. 12 Eylül 2
1
tarihinde büyük bir çoğunlukla kabul
edilen Anayasa değişiklikleri sonucu Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar
Kurulu’nun kuruluşu ve yapısı değişikliğe uğramış akabinde yargıdaki iş yükünün
azaltılması amacıyla Yargıtay ve Danıştay Daire sayıları arttırılmıştır.
Yargının  tıkanması sonucu Ceza
Muhakemesi Kanunu  1
2. maddesi
gereği  tutukluların tahliye edilmesi
sonucu  kamu vicdanı zedelenmiş  yargıya olan güven sarsılmıştır.. Diğer
yandan yargıda siyasallaşma iddiaları da bu düzenlemeler sonucu gündemdeki
yerini korumuştur. Yargının siyasallaşmaması en büyük temennimizdir..
Yargı  reformunun tamamlanması hak ve
özgürlüklerin korunması  anlamında
zorunludur.Parlamenter rejimlerde temel ilke
olarak kabul edilen ̶
;Kuvvetler ayrılığı” ilkesinin yani yasama yürütme ve
yargısal faaliyetlerin birbirinden bağımsız olarak yürütülmesinin yargı
alanında yüksek mahkemeler arasında da uyulması gerektiğine inanıyoruz. Yüksek
mahkemeler kendi görev alanları ile ilgilenmelidir. Kamuoyunda endişe ile
izlenen ve toplum nazarında yargıya ve dolayısı ile adalete olan güvenin
sarsacak nitelikteki Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay arasındaki
gerilimin de bu anlayış ile sonlandırılması gerekmektedir.Son zamanlarda yeni bir anayasa
yapılması yönündeki çalışmalar hız kazanmıştır. Hazırlanacak yeni Anayasa için
toplumsal mutabakatın sağlanması birlik ve beraberliğimizin ve üniter devlet
yapımızın korunması gerektiğine inanıyoruz.Yargının kurucu unsurlarından
olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukat ve avukatlık mesleği;
hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların adalete ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması, kişi hak ve
özgürlüklerinin korunması ve hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması
bakımından, hayati bir önem ve değere sahiptir. Bu amaçla, dünyanın bütün
gelişmiş demokratik ülkelerinde, savunmanın ve savunma mesleğinin önündeki
engeller kaldırılmış, uluslararası sözleşmelerle avukatların mesleklerini
özgürce yerine getirmelerine imkan sağlanmış, avukatlık mesleğinin kalitesinin
yükseltilmesi amacıyla, pek çok önlem alınmıştır.Ülkemizde bugün üzüntü ile
söylemek gerekir ki avukatlık mesleğinin icrası yönünden anayasal ve yasal
düzenlemeler eksik ya da yetersiz olduğu için ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Avukatlık yasasının avukatlara tanıdığı bazı hak ve yetkilerin yönetmelik ve
tebliğlerle bertaraf edilmeye çalışılması ve bu yanlış uygulamaların yargı
kararları ile de düzeltilememesi aslında adil yargılanma hakkını
zedelemektedir. Avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olması
nedeniyle meslektaşlarımızın görevini yaparken kamu ve kuruluşları ile özel
kurumlarda zaman sorunlarla karşılaştıkları bilinmektedir.Aksaray Barosu olarak adil
yargılanma hakkı, adaletin gerçekleştirilmesi ve yargıya olan güvenin
pekiştirilmesi bakımından yargı reformunun tamamlanması gerektiğini
düşünüyoruz. Bu anlamda yapılması gerekenleri şu şekilde ifade edebiliriz:Savunma makamı ile ilgili
konularda yasa çıkarırken uygulayıcılar olarak barolar ve Türkiye Barolar
Birliği’nin görüşleri mutlaka alınmalıdır.Yargı çalışanlarının özlük
hakları ile zorunlu müdafilik ve vekillik ücretleri, görevin hassasiyetine ve
onuruna uygun hale getirilmeli angarya olmaktan çıkarılmalıdır.Hakim -savcı, katip-mübaşir açığı
giderilmelidir.İstinaf mahkemelerinin sayısı
arttırılmalı ve bir an önce faaliyete geçirilmelidir. Bu anlamda ilimizde de
bir istinaf mahkemesi kurulmalıdır.Yargıya bağlı adli kolluk
oluşturulmalıdır. Adli kolluk oluşturuluncaya değin kolluk bilgi sistemi
kurulmalı ve ulusal yargı ağı ile bilgi paylaşıma geçmelidir.Bilgi ve belgelere daha kolay ve
hızlı erişim sağlanmalı, teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmalıdır.Ulusal Yargı Ağı Projesi adı ile
başlayan projenin daha hızlı çalışması sağlanmalıdır.Savcılık ve savunma arasında
uygun düzenlemeler yapılmalıdır.Arabuluculuk görevini sadece
avukatlar üstlenebilmelidir.Uzlaştırma yönetmeliği ekonomik
ve içerik açısından yeniden düzenlenmeli, işlevsel hale getirilmelidir.Avukatların, kendilerine
verilecek vekâletleri, tanzim yetkisi tanınmalıdır.Mahkemelere dava açıldığı an,
mahkeme harcı ile birlikte avukatlık asgari ücret tarifesince hesap edilecek
avukatlık ücreti mahkeme veznesine yatırılmalıdır.Mesleğin onur ve çalışma
koşullarına uygun yeni bir Avukatlık Kanunu hazırlanmalıdır. .Tüm ticari şirketler, vakıflar,
dernekler ve kooperatiflere sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu
getirilmelidir.Genel Hukuk sigortası konusunda
yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.Unutulmamalıdır ki hukuk ve
savunma herkes içindir ve bir gün herkese gerekebilir.Bu duygu ve düşüncelerle,  avukatlık mesleğinin toplumda gerekli
saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi dileğiyle  yargının temel unsuru ve çağdaş hukuk sisteminin
ayrılmaz öğesi tüm avukat meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor,
saygılar sunuyorum” dedi.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.