73 Akademik personel alımı

73 Akademik personel alımı

Yurt genelinde bir çok üniversite istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak!

Ege (İzmir), Sakarya (Adapazarı), Aksaray, Yalova, Harran (Şanlıurfa), Akdeniz (Antalya) Uşak ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli fakültelerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünün gazetelerde yer alan duyurusuna göre 4 profesör, 1 doçent ve 7 yardımcı doçent alınacak.

Doçent kadroları daimi statüde olacak.

Yardımcı doçent kadrosu içinde Yalova Üniversitesinde yabancı dil sınavı yapılacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yalova Üniversitesinde öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:

''Mühendislik fakültesi: kimya ve süreç mühendisliği (1 yardımcı doçent), polimer mühendisliği (1 profesör), enerji sistemleri mühendisliği (1 yardımcı doçent), bilgisayar mühendisliği (1 yardımcı doçent),

Hukuk fakültesi: kamu hukuku (1 profesör, 1 yardımcı doçent),

Yalova Meslek Yüksek Okulu: (1 profesör),

Çınarcık Meslek Yüksek Okulu: (2 yardımcı doçent),

Termal Meslek Yüksek Okulu: (1 doçent, 1 yardımcı doçent)''

Ayrıntılı bilgi http://aksaray.edu.tr Web sayfasının duyurular kısmından temin edilebilecek.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent alacak.

Sakarya Üniversitesinin öğretim üyesi alımına ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre Tıp Fakültesinin kardiyoloji anabilim dalı için 1 profesör, güzel sanatlar fakültesinin resim anasanat dalı için 1 doçent, görsel İletişim tasarımı anasanat dalı için 1 yardımcı doçent, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin insan kaynakları yönetimi anabilim dalı için 1 yardımcı doçent alınacak.

Başvurular 15 gün içinde şahsen Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak. Adayların posta ile yaptıkları müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilecek.

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ise tıp ve mühendislik fakültelerinde istihdam edilmek üzere daimi statüde 5 profesör, 4 doçent alımında bulunacak.

Ege Üniversitesi Rektörlüğünün duyurusu Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre tıp fakültesinin dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri için 4 profesör ve 4 doçent, mühendislik fakültesinin makine mühendisliği bölümü içinse 1 profesör alınacak.

Profesör ve doçent kadrolarına başvurular, 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 1 doçent ve 5 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Aksaray Üniversitesinin Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyurusuna göre adaylar başvurularını, 24 Aralık 2
1
ve 7 Ocak 2
11 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacaklar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okulları ve sayıları şöyle:

''İktisadi ve idari bilimler fakültesinin iktisat politikası anabilim dalı için döviz kurlarının Türkiye ekonomisine etkisi konusunda çalışması olan 1 doçent,

Sayısal yönetim anabilim dalı için ekonometri alanında doktora yapmış, kategorik ve analizi yöntemleri konusunda çalışması bulunan 1 yardımcı doçent,

Mühendislik fakültesinin termodinamik anabilim dalı için jeotermal esaslı hidrojen üretim sistemleri konusunda doktora yapmış 1 yardımcı doçent,

Konstrüksiyon imalat anabilim dalı için metal matrisli kompozit malzemeler konusunda doktorası bulunan 1 yardımcı doçent,

Fen Edebiyat Fakültesinin prehistorya anabilim dalı için Güneydoğu Anadolu neolitiği üzerine doktora yapmış 1 yardımcı doçent,

Uygulamalı matematik anabilim dalı için kavitelerdeki akış yapıları üzerine doktorası olan 1 yardımcı doçent''

Ayrıntılı bilgiye http://www.aksaray.edu.tr adresindeki Bilgi/Belge dosyasından temin edilebilecek.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakülteler için doçent ve yardımcı doçent alacak.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün gazetelerde yer alan duyurusuna göre adaylar başvurularını 21 Ocak 2
11 tarihinde mesai saati sonuna kadar Rektörlüğe yapacak.

Başvuru şartları ve ilan edilen kadrolar hakkında detaylı bilgi, Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün ''www.usak.edu.tr.'' adresinden temin edilebilecek.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ise 4 yardımcı doçent alacak.

Rektörlüğün gazetelerde yer alan duyurusuna göre tıp fakültesinin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü için endokrinoloji konusunda deneyimli, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümü için, eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği bölümü için fen bilgisi öğretmenliği alanında doktora yapmış, fen edebiyat fakültesinin yeniçağ tarihi bölümü için toplam 4 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Yardımcı doçentler merkezi yabancı dil sınavlarında belirli bir puan almış olsalar bile, Kahramanmaraş Üniversitesi Rektörlüğünde ayrıca yabancı dil sınavına tabi tutulacak.

Buna göre yardımcı doçentlik dil sınavının tarihi rektörlük tarafından daha sonra belirlenecek ve konuya ilişkin duyuru, www.ksu.edu.tr adresinden yapılacak.

Adaylar müracaatlarını 15 gün içinde şahsen, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne yapacak.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Harran Üniversitesi Rektörlüğü de çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Harran Üniversitesi Rektörlüğünün gazetelerde yer alan duyurusuna göre 5 profesör, 4 doçent ve 29 yardımcı doçent alınacak.

Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Harran Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.

Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:

''Fen edebiyat fakültesi: analitik kimya bölümü (1 profesör),

Mühendislik fakültesi: enerji bölümü (1 profesör),

Tıp fakültesi: nöroloji bölümü (1 profesör), beyin ve sinir cerrahisi bölümü (1 profesör),

Veteriner fakültesi: cerrahi bölümü (1 profesör),

Tıp fakültesi: genel cerrahi bölümü (2 doçent), kadın hastalıkları ve doğum (1 doçent), çocuk sağlığı ve hastalıkları (1 doçent),

Eğitim fakültesi: psikolojik danışmanlak ve rehberlik (1 yardımcı doçent), müzik eğitimi (1 yardımcı doçent), din kültürü ve ahlak bilgisi (1 yardımcı doçent),

Fen edebiyat fakültesi: genel fizik (1 yardımcı doçent), zooloji (1 yardımcı doçent), uygulamalı matematik (1 yardımcı doçent), Yeni Türk Dili (1 yardımcı doçent), sanat tarihi (1 yardımcı doçent), kurumlar sosyolojisi (1 yardımcı doçent), protohistorya ve Önasya ark. (1 yardımcı doçent),

Güzel sanatlar fakültesi: mimarlık (1 yardımcı doçent),

Mühendislik fakültesi: yapı (1 yardımcı doçent), hidrolik (1 yardımcı doçent), elektrik tesisleri (1 yardımcı doçent), elektronik (1 yardımcı doçent), ölçeme tekniği (1 yardımcı doçent), kartoğrafya (1 yardımcı doçent), endüstri mühendisliği (1 yardımcı doçent),

Tıp fakültesi: çocuk ergen ruh sağlığı hastalıkları (1 yardımcı doçent), radyoloji (1 yardımcı doçent), kardiyoloji (1 yardımcı doçent), göz hastalıkları (1 yardımcı doçent), üroloji (1 yardımcı doçent), anestezi ve reanimasyon (1 yardımcı doçent), plastik, rek. ve estetik cerrahi (1 yardımcı doçent), halk sağlığı (1 yardımcı doçent),

Ziraat fakültesi: bahçe bitkileri (1 yardımcı doçent),

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu: beden eğitimi ve spor öğretmenliği (1 yardımcı doçent),

Turizm ve otel işletmesi yüksek okulu: turist rehberliği (1 yardımcı doçent)''

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde açık bulunan kadrolar için öğretim üyesi alacak.

Rektörlüğün gazetelerde yer alan duyurusuna göre akademik personel alımına ilişkin duyuru rektörlüğün http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden temin edilebilecek.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11 BÜRO PERSONELİ ALACAK

Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü toplam 11 personel alacak.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün gazetelerde yer alan duyurusuna göre üniversitede çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine göre 1
sözleşmeli büro personeli ile 1 sözleşmeli sistem programcısı alınacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen veya posta yoluyla, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapacaklar.

Ayrıntılı bilgi, www.itu.edu.tr ve http://pdb.itu.edu.tr adreslerinden temin edilebilecek.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.