2011 PMYO Sağlık Şartları

2011 PMYO Sağlık Şartları

2011 PMYO Sağlık Şartları


2
11 PMYO başvuru ve giriş şartlarının yayınlandığı kılavuzda adaylardan istenilen sağlık şartları belirtilmiştir. Sağlık detayları ile ilgili endişeleriniz varsa mutlaka ilgili uzman doktorların yorumunu alın.

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları
 
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki EK-3 A Dilimi

I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR

1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları
yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı
olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
Ancak;
a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),
c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme
operasyonları,
e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,
f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,
g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları, öğrenciliğe engel
değildir.
2)
 Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı
taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
3) 
Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları
öğrenciliğe kabul edilmezler.
4)
 PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince
düzenlenmesi gerekir.
5)
 Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm
olacaktır.
6) 
Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle
indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan,
herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
Ayrıca;
1)
 İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus
ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
2) 
İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz
hastalıkları olanlar,
öğrenciliğe kabul edilir.

III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma
bozukluğu olmayacaktır.
Ancak;
1)
 Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm.
ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak
ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.
2)
 Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın
8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin
eksikliği kabul edilir.”
3)
 Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az
diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik
olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş
kökleri eksik diş kabul edilir.
4) 
Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve
sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
5) 
Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir.

IV- GÖZ HASTALIKLARI
Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
1) 
Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2) 
İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
3)
 Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.
4)
 Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
5) 
Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri
ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.
Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/1
ve her iki gözde görme güçleri toplamı
en az 16/2
olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme
girişe engel teşkil eder.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular
öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir
operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.
Ayrıca;
1)
 Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,
2)
 Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen
operasyonu geçirmiş olanlar,
3) 
İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
4)
 İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü
üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve
sağlam olmak kaydıyla)
5)
 Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar, öğrenciliğe kabul edilirler

VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular
öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat
olmayacaktır.
Ancak;
1) 
Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara
alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).
2)
 Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı
sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul
edilmez)
3)
 Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.

VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon
göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.

VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik
bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde
daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.

IX- CİLT HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu
nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı
uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.
Ancak;
1) 
Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening
tümöral oluşumları,
2)
 Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve
kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3) 
Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

X- ONKOLOJİ
Tam ve sağlam olacaktır. şartları aranır. Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir.Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.
HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.